KALAPØJSER

- LIGE TIL AT DRIKKE

Alc. Vol. 5,3 % Vol. Brown Ale. Overgæret ale

Kalapøjser fra Pladderballe Bryghus, er en traditionel Brown ale.. Det er en sødmefuld øltype med store mængder af caramel-malt. Humlebitterheden er moderat. Kalapøjser nydes erfaringsmæssigt i lige stort omfang af mænd og damer. Øllet er upasteuriseret, så der kan forekomme et ganske let svæv som følge af bundfældning på flasken.En henført Mogens med sin elskede Kalapøjser i munden. Bagved ses en rasende Hansemann Luchter, der – drevet til sindssygens rand af Kalapøj- serens smælden - truer med at slå Mogens ihjel for gud ved hvilken gang.Vi hører første gang om en Kalapøjser i ”Ovre i slikker'n" fra bogen sorte sketchs, der udkom i 1985. Det er en sketch, der udspiller sig i Slikmutters konfektureudsalg, hvor en mindreårig kunde er inde for at snolde. Kalapøjseren optræder uspecificeret som værende en del af de indkøbte varer, der alle er kendetegnet ved sære navne.

I 1988 optages sketchen ”Radioteatret” som opfører Bjarlkram Rodaz' enakter ”Ovre i døgneren”, der viser sig at rumme elementer af "Ovre i slikker'n”, men nu med Mogens og Hansemann Luchter i rollerne som hhv kunden og kioskindehaveren. I den mellemliggende tid har en Kalapøjser materialiseret sig i hånden på Mogens, og det viser sig, at der er tale om et 17,5 cm langt stykke krydsarmeret, grøn semi rigid standardhaveslange, som i den ene ende er blevet påmonteret en lille gul festballon. Såfremt man, ved at benytte haveslangestumpen som tilgang, med munden opblæser festballonen med ca. 3/4 liter udåndingsluft og derefter pludseligt slipper med læberne, vil ballonen evakueres retur ud gennem haveslangestumpen og udløse et meget irriterende lydende karakteristik smæld.

Der er således ikke tale om slik i gængs forstand, men snarere om et lille stykke primitivt legetøj, hvis anvendelse ikke kan forklares indenfor rammerne af sund fornuft. Dog synes Kalapøjseren at være beslægtet med den såkaldte direktørskrue, Piet Heins superæg og tilsvarende afstressende ”fingereringskonstruktioner”, der i modsætning til Kalapøjseren kan anvendes mere diskret og ikke afgiver generende lyd til omverdenen. Kalapøjseren har været forsøgt tillagt en positiv effekt i forbindelse med regulering af rygevaner, men det har dog ikke kunnet videnskabeligt eftervises. I 1989 sælges for så vidt vides eneste gang en seriefremstillet Kalapøjser i forbindelser med opførelsen af ”Odsherred skolekomedie”, der endda specificeres som værende ”en slags kalapøjserrevy”...

En Kalapøjser har nu i mere end et kvart århundrede haft til huse i Mogens´ kittellomme. Der er derfra Mogens fremdrager den og blæser i den, og det er på denne måde, Kalapøjseren er blevet kendt i hele verden.

Det er en vældig glæde, at begrebet Kalapøjser nu har valgt at materialiserer sig på ny, denne gang som en ekstraordinært god øl.

NB: I alle sammenhænge, hvor vi har med mytiske størrelser og fiktive figurer at gøre, kan der være andre udlægninger af de faktiske forhold end de ovenfor tilkendegivne. Det er der ikke noget at gøre ved...

KLIK PÅ KAMERAET OG SE EN LILLE ÅNDSSVAG FILM.

Tak til Pladderballe Aftenskoles smalfilmgruppe.